Naživo

Zveme vás na modlitební setkání, která se konají jednou za měsíc v Libčicích nad Vltavou. Setkání jsou přizpůsobena hlavně pro rodiče malých dětí, ale jsou zváni i všichni ostatní, kdo mají touhu se společně modlit. Snažíme se zajistit program pro děti během modlitební části setkání, aby rodiče mohli prožít modlitbu bez nutnosti starat se o své děti.

Program setkání

15:30 Otevíráme. Káva pro všechny, kdo přijdou včas
15:45 Začátek, předání dětí na dětský program
16:00 Modlitba chval bez dětí (s výjimkou miminek)
17:00 Zakončení modlitby, převzetí dětí
17:05 Agapé - posezení, občerstvení, grilování, ochutnávání nápojů a pokrmů
17:30 Možnost účasti na mši v katolickém kostele sv. Bartoloměje - asi 5 minut pěšky
18:30 Zakončení

Termíny setkání

Setkání se konají každou první neděli v měsíci. Resp. přesněji: v neděli po první sobotě v měsíci.

 • 5.9.2021
 • 3.10.2021
 • 7.11.2021
 • 5.12.2021
 • 10.1.2022
 • 9.1.2022
 • 6.2.2022
 • 6.3.2022
 • 3.4.2022
 • 8.5.2022
 • 5.6.2022
 

Výjimky jsou vánoční a velikonoční prázdniny - v lednu a dubnu posouváme setkání na druhou neděli v měsíci.


Modlitba chval a uctívání

Skrze modlitbu chval zvedáme svůj pohled od našich problémů k Bohu. Hledíme na něj a chválíme ho za to, jaký je. Bůh nám odpovídá svou přítomností. Při modlitbě chval se více otevíráme charismatům a projevům Ducha svatého.

„Ty jsi svatý, trůníš na chvalách Izraele.“

Žalm 22:4

„Lidé, kteří žili naplno pro Ježíše, dobře věděli, co činí. Byla to pro ně oběť? Poznat Ježíše považovali za to nejlepší a nejúžasnější, co je kdy v životě potkalo. Blahoslaví jej všichni andělé. Uctívat znamená milovat Krista a užívat si jej, ne jen pokoušet se potěšit Boha tím, že mu řekneme, jak je úžasný. Ježíš naplňuje lidi údivem, který je základem uctívání tak hlubokého, že jej nelze vyjádřit slovy. ‚Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.‘ (Žalm 37:4) Hebrejský výraz použitý v tomto verši by se dal přeložit jako ‚vychutnávej si Hospodina‘. To je pravé uctívání.“

Reinhard Bonnke

Program pro děti

Dětský program je zajištěn ve dvou skupinách: předškoláci a školáci. Náplň programu závisí na počtu hlídaček, které se podaří na každé setkání zajistit, a také na počasí. Zveme i všechny juniory či seniory, kteří by chtěli pomoci s hlídáním svých mladších sourozenců nebo vnoučat.

Rádi bychom před každým setkáním domluvili dostatečné množství hlídaček. Proto prosíme, dejte nám vědět aspoň několik dnů předem, pokud se chystáte přijet s dětmi a budete mít zájem o účast dětí na dětském programu, nebo i pokud máte možnost přijet s hlídačkou. (Pokud se chystáte přijet bez dětí, nemusíte se předem hlásit.)

Během setkání bude možnost přispět na náklady spojené s hlídáním dětí.

 

Agapé

Agapé je prvokřesťanský výraz pro hostinu lásky po bohoslužbě. Při této druhé hlavní části programu se setkáváme u stolu v radosti nad tím, co jsme přijali v modlitbě. Každý může (ale nemusí) přinést pokrmy i nápoje všeho druhu na ochutnání a sdílení s ostatními.


Co si vzít s sebou

Bibli a respirátor.

Rok:   2021
07.11.2021 15:30 [neděle], zveřejněno: 09.10.2021, kategorie: Setkání

Libčické chvály 11/2021

Libčické chvály 11/2021

Zveme vás na společnou modlitbu chval s programem pro děti v neděli 7. 11. 2021 od 15:30 hodin. Celý článek ...

 
05.09.2021 15:30 [neděle], zveřejněno: 07.06.2021, kategorie: Setkání

Libčické chvály 09/2021

Libčické chvály 09/2021

Zveme vás na společnou modlitbu chval s programem pro děti v neděli 5. 9. 2021 od 15:30 hodin. Celý článek ...

 
03.10.2021 15:30 [neděle], zveřejněno: 07.06.2021, kategorie: Setkání

Libčické chvály 10/2021

Libčické chvály 10/2021

Zveme vás na společnou modlitbu chval s programem pro děti v neděli 3. 10. 2021 od 15:30 hodin. Celý článek ...

 
22.05.2021 16:00 [sobota], zveřejněno: 12.05.2021, kategorie: Setkání

Letniční Libčické chvály 2021

Letniční Libčické chvály 2021

Zveme vás na mimořádné modlitební setkání Libčických chval v sobotu před slavností Seslání Ducha sv. 22.5.2021 v 16 hodin, tentokrát už naživo a dokonce i s hlídáním dětí. Modlitba bude zároveň přenášená online přes Zoom pro ty, kdo se nemůžou zúčastnit naživo. Celý článek ...

 
06.06.2021 15:30 [neděle], zveřejněno: 05.05.2021, kategorie: Setkání

Libčické chvály 06/2021

Libčické chvály 06/2021

Zveme vás na společnou modlitbu chval v neděli 6. 6. 2021 v 15:30 hodin, tentokrát už naživo s programem pro děti. Modlitba bude zároveň přenášená online přes Zoom pro ty, kdo se nemůžou zúčastnit naživo. Celý článek ...

 
Rok:   2021
 
 
Nahoru