Svatodušní novéna 2023

Svatodušní novéna 2023

Devítidenní příprava na oslavu seslání Ducha svatého.

(11 článků)

 
Rok:   2023
Měsíc: květen
27.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

9. Vášeň pro Boha

9. Vášeň pro Boha
9. den svatodušní novény 2023

Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. Celý článek ...

 
26.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

8. Ovoce obnoveného života

8. Ovoce obnoveného života
8. den svatodušní novény 2023

Dnes přišlo do tohoto domu spasení. Celý článek ...

 
25.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

7. Vylití Ducha svatého

7. Vylití Ducha svatého
7. den svatodušní novény 2023

Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. Celý článek ...

 
24.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

6. Nutnost naslouchat Duchu svatému

6. Nutnost naslouchat Duchu svatému
6. den svatodušní novény 2023

Teprve až přijde Duch svatý, odkryje vám plnou pravdu. Celý článek ...

 
23.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

5. Závislost na Bohu

5. Závislost na Bohu
5. den svatodušní novény 2023

Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. Celý článek ...

 
22.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

4. Obětní oltář

4. Obětní oltář
4. den svatodušní novény 2023

Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Celý článek ...

 
21.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

3. Škola na poušti

3. Škola na poušti
3. den svatodušní novény 2023

Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho. Celý článek ...

 
20.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

2. Horní místnost

2. Horní místnost
2. den svatodušní novény 2023

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Celý článek ...

 
19.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

1. Úvod – Duchu svatý, hladovím po tobě

1. Úvod – Duchu svatý, hladovím po tobě
1. den svatodušní novény 2023

Dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost. Celý článek ...

 
18.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

Novéna za prohloubení osobního přátelství s Duchem svatým

Novéna za prohloubení osobního přátelství s Duchem svatým
Úvod do novény

Milý bratře, milá sestro,

děkujeme, že ses rozhodl/a zapojit se s námi do online novény za prohloubení osobního přátelství s Duchem svatým. Chceme být jako učedníci ve večeřadle, chceme více toužit po Bohu a nově se rozhořet pro jeho záležitosti. Celý článek ...

 
19.05.2023 [pátek] - 27.05.2023 [sobota], zveřejněno: 06.05.2023, kategorie: Svatodušní novéna 2023

Novéna k Duchu svatému 2023

Novéna k Duchu svatému 2023
Pozvánka k registraci

Milí přátelé,

pojďte se s námi připravit na přijetí Ducha svatého. Nabízíme společné prožití netradiční svatodušní novény od 19.5. do 27.5. Na každý den máme připraveno čtení z Písma a krátkou zvukovou nahrávku se svědectvím nebo vyučováním, které se budou posílat e-mailem zaregistrovaným odběratelům. Celý článek ...

 
Rok:   2023
Měsíc: květen
 
Nahoru