16.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

7. Manžel, nebo milenec

7. Manžel, nebo milenec
7. den svatodušní novény 2024

Bible Průvodce modlitbou

Duchu svatý,

Ty sám se ve mně modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť ani nevím, za co se mám modlit. Přicházím tedy za Tebou a dávám Ti svolení k tomu, aby ses Ty sám ve mně modlil tak, jak chceš.

Vyčisti prostory mého nitra od každé nečistoty, která stojí v cestě Tvé lásce.

Ať je všechno ve mně zaměřeno na Tebe, vždyť Ty jsi můj život.

Dej, abych ustavičně hořel Tvou láskou
pro Tebe a pro bližní.

Amen.

Čtení z Písma

Pís 2, 8–13

8Slyšte – můj milý! Hle – už se blíží,
přes hory skáče, spěchá přes kopce!

9Srnci či kolouchu můj milý podobá se.
Hle, za naší zídkou už se zastavil,
mezerami se dívá, škvírami nahlíží!

10Můj milý ozval se a ke mně promluvil:
Vstaň, lásko má, má překrásná, a pojď!

11Hle, zima už skončila,
průtrž přestala a je pryč.

12Kvítí se ukazuje po zemi,
čas prozpěvování je tu,
hlas hrdličky zní po kraji.

13Fíkovník nasytil své plody mízou,
révový květ svou vůni vydává:
Vstaň, lásko má, má překrásná, a pojď!

Zamyšlení na den

Úryvek z knížky Dotkl se mě, kterou napsal pastor Ricardo Rodríguez:

Impulz k rozjímání

Vrať se k textu z Písma a představ si, že Duch svatý je tvůj milý a přichází přímo k tobě.

 

Další info

  • Pokud chcete tuto novénu dostávat každé ráno e-mailem, můžete se přihlásit k odběru.
  • Znáte někoho, kdo by také chtěl prožít tuto svatodušní novénu? Dejte mu o ní vědět.
  • Budeme vám vděčni, když nám napíšete, jak (nejen v této novéně) objevujete nebo prožíváte své přátelství s Duchem svatým.
 
 
 
Nahoru