Svatodušní novéna 2024

Svatodušní novéna 2024

Devítidenní příprava na oslavu seslání Ducha svatého.

(12 článků)

 
Rok:   2024
Měsíc: květen
18.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

9. Proč očekávat víc

9. Proč očekávat víc
9. den svatodušní novény 2024

Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Celý článek ...

 
17.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

8. Život s Duchem svatým

8. Život s Duchem svatým
8. den svatodušní novény 2024

Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Celý článek ...

 
16.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

7. Manžel, nebo milenec

7. Manžel, nebo milenec
7. den svatodušní novény 2024

Slyšte – můj milý! Hle – už se blíží,
přes hory skáče, spěchá přes kopce! Celý článek ...

 
15.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

6. Zástupy

6. Zástupy
6. den svatodušní novény 2024

Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré.

Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné.

Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa,
ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je,
aby se před Bohem nikdo nechlubil. Celý článek ...

 
14.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

5. Dotkl se mě

5. Dotkl se mě
5. den svatodušní novény 2024

Hospodine zástupů,
jak překrásně je ve tvém příbytku!
Má duše dychtí, toužebně vyhlíží
k Hospodinovým nádvořím.
Mé srdce i tělo volají
živému Bohu vstříc! Celý článek ...

 
13.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

4. V ohnivé peci

4. V ohnivé peci
4. den svatodušní novény 2024

Každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Celý článek ...

 
12.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

3. Být pokřtěn jeho Duchem

3. Být pokřtěn jeho Duchem
3. den svatodušní novény 2024

Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým.

Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Celý článek ...

 
11.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

2. Chci Tě poznat

2. Chci Tě poznat
2. den svatodušní novény 2024

Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a celé nitro mé jeho svatému jménu!

Hospodin je milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Celý článek ...

 
10.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

1. Můj nejlepší přítel – Duch svatý

1. Můj nejlepší přítel – Duch svatý
1. den svatodušní novény 2024

„Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“ Celý článek ...

 
09.05.2024 18:00, kategorie: Svatodušní novéna 2024

Novéna za prohloubení osobního přátelství s Duchem svatým

Novéna za prohloubení osobního přátelství s Duchem svatým
Úvod do online svatodušní novény

Milá sestro, milý bratře,

děkujeme, že ses rozhodl/a zapojit se s námi do online novény za prohloubení osobního přátelství s Duchem svatým. Chceme být jako učedníci ve večeřadle, chceme více toužit po Bohu a nově se rozhořet pro jeho záležitosti. Celý článek ...

 
09.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

Průvodce modlitbou

Průvodce modlitbou

Modlitba je jednoduše rozhovor s Bohem. Možná ti pomůže představit si, že je vedle tebe a naslouchá ti. Ano, Pán a Stvořitel vesmíru touží po tom mít s tebou intimní vztah. Užij si ten čas, který máte sami pro sebe. Celý článek ...

 
09.05.2024 [čtvrtek] - 18.05.2024 [sobota], zveřejněno: 01.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

Novéna k Duchu svatému 2024

Novéna k Duchu svatému 2024
Pozvánka k registraci online svatodušní novény

Milí přátelé,

od 10. do 18.5. se budeme společně připravovat na seslání Ducha svatého. Pojďte do toho s námi! Na každý den máme připraveno čtení z Písma a krátkou zvukovou nahrávku se svědectvím nebo vyučováním, které se budou posílat e-mailem zaregistrovaným odběratelům. Pokud máte zájem, kliněte na tlačítko "Přihlásit se" v tomto článku a zaregistrujte svou e-mailovou adresu. Celý článek ...

 
Rok:   2024
Měsíc: květen
 
Nahoru