10.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

1. Můj nejlepší přítel – Duch svatý

1. Můj nejlepší přítel – Duch svatý
1. den svatodušní novény 2024

Bible Průvodce modlitbou

Duchu svatý,

Ty sám se ve mně modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť ani nevím, za co se mám modlit. Přicházím tedy za Tebou a dávám Ti svolení k tomu, aby ses Ty sám ve mně modlil tak, jak chceš.

Vyčisti prostory mého nitra od každé nečistoty, která stojí v cestě Tvé lásce.

Ať je všechno ve mně zaměřeno na Tebe, vždyť Ty jsi můj život.

Dej, abych ustavičně hořel Tvou láskou
pro Tebe a pro bližní.

Amen.

Čtení z Písma

Jan 15, 14–17

14„Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 15Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. 17Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“

Zamyšlení na den

Část úvodní kapitoly z knížky Dotkl se mě, kterou napsal Ricardo Rodríguez:

Impulz k rozjímání

Během ztišení si představ Ducha svatého vedle sebe. Můžeš ho poprosit, aby byl tvým nejlepším přítelem.

 

Další info

  • Pokud chcete tuto novénu dostávat každé ráno e-mailem, můžete se přihlásit k odběru.
  • Znáte někoho, kdo by také chtěl prožít tuto svatodušní novénu? Dejte mu o ní vědět.
 
 
 
Nahoru