11.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

2. Chci Tě poznat

2. Chci Tě poznat
2. den svatodušní novény 2024

Bible Průvodce modlitbou

Duchu svatý,

Ty sám se ve mně modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť ani nevím, za co se mám modlit. Přicházím tedy za Tebou a dávám Ti svolení k tomu, aby ses Ty sám ve mně modlil tak, jak chceš.

Vyčisti prostory mého nitra od každé nečistoty, která stojí v cestě Tvé lásce.

Ať je všechno ve mně zaměřeno na Tebe, vždyť Ty jsi můj život.

Dej, abych ustavičně hořel Tvou láskou
pro Tebe a pro bližní.

Amen.

Čtení z Písma

Ž 103, 1-13

1Žalm Davidův.

Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a celé nitro mé jeho svatému jménu!

2Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!

3On ti všechny tvé viny odpouští,
on tě uzdravuje ze všech nemocí.

4On tě vykupuje od smrti v propasti,
on tě korunuje láskou a něžností.

5On štědře naplňuje tvé žádosti,
mládí ti obnovuje jako orlovi!

6Hospodin spravedlnost zjednává,
všem utlačeným k právu pomáhá.

7Své cesty Mojžíšovi poznat dal,
synům Izraele své skutky ukázal.

8Hospodin je milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý a velmi laskavý.

9Nevznáší stále výčitky,
nechová zlobu navěky.

10Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích,
neodplácí nám podle našich vin.

11Jako je vysoko nebe nad zemí,
tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí.

12Jako je od západu východ vzdálený,
tak vzdálil od nás naše přestupky.

13Jako je otec k dětem laskavý,
tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!

Zamyšlení na den

Úryvek z knížky Dotkl se mě, kterou napsal Ricardo Rodríguez:

Impulz k rozjímání

Možná i ty jsi zažil v životě veliké zklamání. Vylej Duchu svatému své srdce a dovol mu, aby do dané situace vstoupil. Zároveň udělej rozhodnutí více mu naslouchat v každodenních malých rozhodnutích.

 

Další info

  • Dnes se můžeme setkat na květnových Libčických chválách od 15:30 naživo nebo od 16:00 online.
  • Pokud chcete tuto novénu dostávat každé ráno e-mailem, můžete se přihlásit k odběru.
  • Znáte někoho, kdo by také chtěl prožít tuto svatodušní novénu? Dejte mu o ní vědět.
  • Budeme vám vděčni, když nám napíšete, jak (nejen v této novéně) objevujete nebo prožíváte své přátelství s Duchem svatým.
 
 
 
Nahoru