12.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

3. Být pokřtěn jeho Duchem

3. Být pokřtěn jeho Duchem
3. den svatodušní novény 2024

Bible Průvodce modlitbou

Duchu svatý,

Ty sám se ve mně modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť ani nevím, za co se mám modlit. Přicházím tedy za Tebou a dávám Ti svolení k tomu, aby ses Ty sám ve mně modlil tak, jak chceš.

Vyčisti prostory mého nitra od každé nečistoty, která stojí v cestě Tvé lásce.

Ať je všechno ve mně zaměřeno na Tebe, vždyť Ty jsi můj život.

Dej, abych ustavičně hořel Tvou láskou
pro Tebe a pro bližní.

Amen.

Čtení z Písma

Sk 1,4-8

4Když se s nimi Ježíš sešel, přikázal jim: „Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. 5Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým.“

6Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“ 7Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. 8Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“

Zamyšlení na den

Úryvek z knížky Dotkl se mě, kterou napsal Ricardo Rodríguez:

Impulz k rozjímání

Pokud jsi už přijal křest v Duchu svatém, můžeš ho dnes obnovit a znovu mu odevzdat svůj život. Pokud ne, pros Ducha svatého o vedení.

 

Další info

  • Pokud chcete tuto novénu dostávat každé ráno e-mailem, můžete se přihlásit k odběru.
  • Znáte někoho, kdo by také chtěl prožít tuto svatodušní novénu? Dejte mu o ní vědět.
  • Budeme vám vděčni, když nám napíšete, jak (nejen v této novéně) objevujete nebo prožíváte své přátelství s Duchem svatým.
 
 
 
Nahoru