13.05.2024, kategorie: Svatodušní novéna 2024

4. V ohnivé peci

4. V ohnivé peci
4. den svatodušní novény 2024

Bible Průvodce modlitbou

Duchu svatý,

Ty sám se ve mně modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť ani nevím, za co se mám modlit. Přicházím tedy za Tebou a dávám Ti svolení k tomu, aby ses Ty sám ve mně modlil tak, jak chceš.

Vyčisti prostory mého nitra od každé nečistoty, která stojí v cestě Tvé lásce.

Ať je všechno ve mně zaměřeno na Tebe, vždyť Ty jsi můj život.

Dej, abych ustavičně hořel Tvou láskou
pro Tebe a pro bližní.

Amen.

Čtení z Písma

Mt 19, 26-30

25Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. „Kdo tedy může být spasen?“ ptali se.

26Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“

27„Podívej se,“ ozval se Petr, „my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?“

28Ježíš odpověděl: „Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. 29A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. 30Mnozí první pak budou poslední a poslední první.“

Zamyšlení na den

Úryvek z knížky Dotkl se mě, kterou napsal pastor Ricardo Rodríguez:

Impulz k rozjímání

Zavři oči a představ si, že Duchu svatému předáváš volant dnešního dne. Během dne se k tomuto obrazu zkus vrátit.

 

Další info

  • Pokud chcete tuto novénu dostávat každé ráno e-mailem, můžete se přihlásit k odběru.
  • Znáte někoho, kdo by také chtěl prožít tuto svatodušní novénu? Dejte mu o ní vědět.
  • Budeme vám vděčni, když nám napíšete, jak (nejen v této novéně) objevujete nebo prožíváte své přátelství s Duchem svatým.
 
 
 
Nahoru